Đối với chuyện đi học, khâu chuẩn bị hồ sơ là luôn cần thiết và quan trọng. Điều này tương tự khi bạn học tập trong nước hay du học tại nước ngoài. Để hoàn thanh một bộ hồ sơ du học và trải qua công đoạn xét thị thực tại Lãnh sự quán, ngoài