Một trong những điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi học tập tại Úc là bạn cần chuẩn bị  chi phí cho việc học và sinh sống tại đây. Có rất nhiều thứ đi cần phải tính toán. Chúng ta sẽ xem xét một vài chi phí quan trọng trong bài viết này. Sau