Tag: Chia sẻ kinh nghiệm du học

Đảm bảo cân bằng thời gian giữa việc học có hiệu quả, hoạt động ngoại khóa có chiều sâu và nộp đơn du học thành công (kì 2)

3. Một sai lầm lớn nữa mà bạn có khả năng mất phải khi nộp đơn đi du học đến từ chính áp lực phải trở thành một cá nhân hoàn hảo và toàn diện. Khi nhìn vào bảng thành tích học tập của người khác, bạn vô tình tạo ra một áp lực cho

Đảm bảo cân bằng thời gian giữa việc học có hiệu quả, hoạt động ngoại khóa có chiều sâu và nộp đơn du học thành công (kì 1)

Khi đã quyết định đi du học tức là bạn đã đặt ra cho bản thân một thử thách lớn: dành thời gian cân đối cho việc học tập trên trường, tham gia hoạt động ngoại khóa và làm vô số các công đoạn khó nhằn trong bộ hồ sơ du học. Đôi khi, vì