Nhiều trường đại học ở Mĩ yêu cầu sinh viên phải sinh sống trong phạm vi khuôn viên trường trong năm đầu tiên hoặc thậm chí đối với một số trường, học sinh phải thực hiện cam kết này trong suốt thời gian theo học. Trải nghiệm sống trong kí túc xá (campus dorm) vì