Canada có nên giáo dục tuyệt vời, chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn, mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, chính vì thế rất nhiều du học sinh Việt quyết định định cư Canada để tìm kiếm cơ hội phát triển.