Úc là quốc gia có mặt bằng phí sinh hoạt và học phí khá cao so với Việt Nam chúng ta, các du học sinh quốc tế tại Úc thường phải tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Việc làm thêm cũng khá đa dạng, linh động. Những việc làm thêm cho du