Học giỏi chưa phải là quan trọng nhất. Các trường đại học ở Mỹ thường rất quan tâm đến tính cách và phẩm chất cá nhân của mỗi công dân, chính vì thế mỗi khi xét tuyển, một học sinh mang trên mình cá tính thực sự độc đáo và linh hoạt trong việc học