Du học tại các trường về khối kinh tế, đào tạo các ngành kinh tế là sự lựa chọn của rất nhiều các du học sinh Việt Nam. Và đây cũng là ngành được lựa chọn nhiều đối với các bạn muốn du học Anh. Vậy đối với khối ngành kinh tế này ở vương